معمولا ما بعد از جمع آوری داده آن را به سه زیر مجموعه تمرین، تایید و تست تقسیم می کنیم . همانطور که در فصل پیش گفتیم، مجموعه تمرین معمولا تقریبا 70% از مجموعه داده کامل را تشکیل می دهد و تایید و تست تقریبا 15% از هر کدام از بخش های داده را تشکیل می دهد . باید هر کدام از این مجموعه ها نماینده مجموعه داده  کامل باشند ، یعنی هر کدام از آنها کار تایید و تست ناحیه مشابهی از فضای ورودی را در مجموعه تمرین انجام دهند. ساده ترین روش برای تقسیم داده ، انتخاب تصادفی همه زیرمجموعه های متعلق به یک مجموعه داده  کامل است. این روش معمولا نتیجه خوبی را خلق می کند اما روش بهتر این است که هر بخش را بررسی کنیم تا تفاوت های اصلی بین مجموعه ها را کنترل کنیم به این صورت تحلیل پس از تمرین برای شناخت مشکلات در تقسیم داده هم امکان پذیر است. ما بعدها در این مورد چیزهای بیشتری خواهیم گفت.
سوال نهایی که باید در مورد انتخاب داده از خودمان باید بپرسیم این است که « آیا ما داده کافی در اختیار داریم؟ » . این سوالی است که خصوصا قبل از اینکه شبکه را تمرین بدهیم. پاسخ دادن به آن دشوار است مقدار داده ای که نیاز داریم بستگی به پیچیدگی تابع زیربنائی دارد یعنی همان داده ای که تلاش می کنیم آن را به شکل تقریبی به دست بیاوریم .اگر تابعی که به طور تقریبی به دست می آِید،خیلی پیچیده باشد، و نقاط انحراف در آن زیاد باشد آنگاه به مقدار زیادی داده نیاز داریم. اگر آن تابع خیلی هموار باشد آنگاه میزان داده مورد به شکل معناداری کاهش پیدا می کند  ( مگر اینکه داده خیلی پر نویز باشد) . انتخاب اندازه مجموعه داده با انتخاب تعداد نورون ها در شبکه عصبی رابطه نزدیکی دارد. این موضوع در بخش « انتخب معماری شبکه» مورد بحث قرار می گیرد. البته ما معمولا قبل از اینکه تمرین شبکه را شروع کنیم، نمی دانیم که تابع زیربنائی  چقدر پیچیده است. به این دلیل همانطور که بعدا خواهیم گفت کل روند تمرین شبکه عصبی تکراری است. ما در حین کامل شدن تمرین عملکرد شبکه را تحلیل خواهیم کرد. نتیجه این تحلیل می تواند در تصمیم گیری در مورد اینکه داده کافی داریم یا خیر به ما کمک کند.

کیفیت ترجمه : ترجمه نقره ای

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه هوش مصنوعی و شبکه عصبی از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید و در بخش موضوع واژه" ترجمه هوش مصنوعی" را ذکر کنید