ثبت زلزله مصنوعی

کلیدواژه ها: زلزله مصنوعی، لرزه نگاری، ترجمه عمران، ترجمه زمین شناسی

سه عنصر برای تولید شتاب نگارهای مصنوعی لازم هستند :
•  تراکم طیفی توان
•  تولید کننده زاویه فاز تصادفی و
•  یک تابع پوشاننده (envelop function)

مشکلات ذاتی فرایند ثبت عبارتند از فرض توزیع فازی بین موج های گوناگون فرکانس به صورت مجزا و طول دوره ثبت

 به دلیل همین مشکلات ممکن است سیگنالهایی که به  یک طیف مشابه تعلق دارند، در طول آزمایش کاملا متفاوت از هم به نظر برسند و احتمالا این حالت به واکنش های طیفی متفاوتی منجر شوند به همین دلیل این مسئله اهمیت زیادی دارد. در این روند باید در  مجاورت دوره ساختاری مقصد به دنبال یک تناسب نزدیک بین طیف سینگال تولید شده و طیف طراحی شده گشت. به طور متوسط ثبت های مصنوعی نسبت به ثبت های طبیعی سیکل های بیشتری دارند و بنابرین ممکن است این موضوع در سیستم های ساختاری غیر ارتجاعی به تقاضای زمین لرزه ای غیر واقعی ( بیش از حد) منجر شوند.

ثبت زمین لرزه بر مبنای فرمولاسیون ریاضی

 این ثبت ها جایگزین مناسبی برای تیمارهای آماری  مربوط به داده مشاهداتی محسوب می شوند. با دنبال کردن موج های زمین لرزه ای از منبع تا مکان مورد نظر ، می توان  فرمولاسیون های ریاضی حرکت زمین  و مدل سازی منبع ، مسیر و واکنش را به دست آورد. توسعه بیشتر چنین رویکردهایی به دلیل وجود سه فاکتور ویژه محدود می شود :

i.    دسترسی پذیری داده جغرافیائی مفصل در ناحیه مد نظر
ii.    وجود داده مشاهداتی برای تایید نتایج به دست امده
iii.    توان کامپیوتری

مقیاس دهی ثبت های زمین لرزه

مقیاس دهی بر مبنای پارامترهای اوج زمین

•    گاهی اوقات استفاده از مقیاس دهی ثبت های زمین لرزه لازم است. در این روش دوره های ارتعاش ساختار مد نظر محاسبه می شود

•    ساختارهای با دوره کوتاه، نسبت به شتاب زمین حساس هستند.

•    ساختارهای با دوره های متوسط تا طولانی نسبت به سرعت زمین حساس هستند.

•    به احتمال زیاد واکنش های ساختارهای با دوره های طولانی نمایی به میزان جابجائی بستگی  دارند

 

برای سفارش مقاله کامل این نمونه ترجمه تخصصی عمران با ما تماس بگیرید