کلیدواژه ها : تعمیر توربین، پره توربین، ترجمه تخصصی مکانیک، ترجمه مقاله تخصصی مکانیک

هزینه های بالای جایگزینی پره ها و تیغه های توربین گاز هواپیما به سرعت در حال افزایش است و تعمیر آنها یک بخش به شدت تخصصی از صنعت تعمیر هواپیما محسوب می شود. منطق اقتصادی تعمیر به جای جایگزین کردن قطعه کاملا روشن است. منطق متالورژیک این کار شفافیت کمتری دارد اما عملکرد پرواز رضایت بخش در 25 سال گذشته حداقل کافی بودن فنی تعمیر پره و تیغه را نشان می دهد.  معمولا تعمیر تیغه ، به بجای باز پوشش آن ، شامل جایگذاری جوش بر روی نوک تیغه با تنش کم یا در مکان پوشش نوک می شود. به طور متوسط تیغه های توربین فشار بالا قبل از جایگزینی دو چرخه تعمیر را تحمل می کنند. تیغه های توربین کم فشار نیز نیاز به تعمیر دارند اما کمتر جایگزین می شوند. ترمیم ابعادی دقیق یک جزء مشکل دار با استانداردهای الزام آور اصلی تجهیزات یک چالش مهندسی واقعی است تکنولوژی پوشش نیز یک جنبه پیچیده از تعمیر تیغه است. تعمیر پره ها کار بسیار جدیدی است و دامنه ای از ترمیم بُعدی سکو تا جایگزینی کامل ایرفویل را در بر می گیرد. تعمیر شکاف ایرفویل پره نیز رایج است و شامل تعداد زیادی از فرایندهای متالورژیک می شود که هنوز در حال بلوغ هستند. آینده تعمیر تیغه و پره ، همانند گذشته ، بوسیله قیمت های جایگزینی قطعات تعیین می شود. ملاحظات فنی هنوز باقی خواهند ماند اما تعمیر احتمالا به نیروی کار کمتری نیاز خواهد داشت چون اتوماسیون ساده تر می شود .

تیغه های توربین گاز در خلال عملیات موتور تنزل متالورژیک و ابعادی را تجربه می کنند . تنزل ابعادی از شکاف ها ، فرسودگی، دندانه ها ، زنگ زدگی گرم و در مورد تیغه های پوشش دارد، لخت شدن و پوشش مجدد در حین تعمیر ناشی می شود. تنزل متالورژیک از تغییر شکل دمای بالا یا فرسودگی ناشی می شود. برخی تنزلها ، بسته به مکان و وسعت آن به تعمیر جواب می دهنند ، تعریف تعمیر وسیع است. به این معنا که تعمیر به ندرت قطعه ای را به وجود می آورد که از همه نظر معادل با یک قطعه جدید باشد. این به معنای ایمن نبودن و کارائی تعمیر از نظر هزینه نیست. مثلا ، ترمیم ابعادی یک نوک تیغه بوسیله جوش قطعه ای را به دست می دهد که کارکرد رضایت بخشی دارد اگرچه ناحیه جوش خصوصیاتی معادل با فلز والد را ندارد.

مولفین : K.C. Antony و G.W. Goward