ورود

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ترجمه تخصصی منابع طبیعی

انتخاب محل ریف مصنوعی یک فرایند پیچیده است که بر اساس چند عامل (مثل محیط و وضعیت اجتماعی اقتصادی) صورت می گیرد و به ترکیب روش های GIS و ES و MCDM از جمله AHP نیاز دارد (مالکزوسکی 1999، معین‌الدین و همکاران 2010). این مقاله یک MCDM مبتنی بر GIS را معرفی می کند که از داده تایید میدانی برای شناسائی مناسب ترین محل ها برای ایجاد ریف های مصنوعی در جزیره کیش خلیج فارس استفاده می کند. یافته های ما اثربخشی این روش در انتخاب محل های ریف مصنوعی را نشان می دهد.
محاسبه وزن‌های اصلی معیارها و تعیین رتبه جایگزین‌ها مهم‌ترین مرحله در مدل گزینش مکان است (معین‌الدین و همکاران 2010). وزن دهی یکی از اولین چالش‌ها در فرایند انتخاب مکان با استفاده از MCDM است (رادیارتا و همکاران 2011). بر طبق روش مقایسه‌های دوبه‌دو، وزن‌های معیار اصلی (فیزیکی، زیستی و مدیریتی) به ترتیب برابر با 0.565، 0.298 و 0.137 تعیین شدند. نتایج ما با نتایج کنیش و همکاران (2002)، بویتراگو و همکاران (2005) و رادیارتا و همکاران (2011) سازگار بودند. کنیش (2002) نشان داد که معیار اکولوژیکی (فیزیکی، زیستی) و عوامل اجتماعی اقتصادی به ترتیب برای انتخاب محل ساخت ریف های مصنوعی در هنگ‌کنگ از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شوند. همچنین بویتراگو و همکاران (2005) در ونزوئلا نشان دادند که معیار لجستیک، عوامل زیستی، مشخصات فیزیکی و عوامل اجتماعی اقتصادی اهمیت دارند و رادیارتا و همکاران (2011) نیز گفت که عوامل زیستی و زیرساخت اجتماعی در ژاپن مهم‌ترین معیار برای انتخاب محل ریف مصنوعی هستند. تحقیق ما نشان داد که عمق آب (0.157) مهم‌ترین زیرمعیار برای انتخاب مکان ساخت ریف های مصنوعی در جزیره کیش است. عمق آب بهینه باید دامنه‌ای از 7.5 تا m 10 (با وزن 0.067) داشته باشد. عمق عاملی حیاتی است چون بر پارامترهای فیزیکی شیمیائی (دما، نفوذ نور، رسوب)، گونه‌های آبی (دان 1995، لورته 2005)، قدرت و پایداری ریف های مصنوعی (اسپار 1999، U.S.D.C 2007)، حرکت کشتی و قایق‌ها (U.S.EPA 2006)، ایمنیِ ریف های مصنوعی نسبت به موج‌های مخرب (سیمن 2000) و مطلوبیت ریف ها از نگاه گردشگران، غواصان و ماهیگیران تفریحی (توماس 2006) اثر می‌گذارد. یافته‌های ما با یافته‌های چانگ (1985) و تسنگ و همکاران (2001) که متوجه شدند عوامل فیزیکی و عمق آب مهم‌ترین معیار و زیرمعیار انتخاب ساخت ریف های مصنوعی هستند، تطبیق دارند.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  حتما در بخش موضوع، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست

ترجمه تخصصی حقوق پزشکی

لیختن اشتاین
 یک نامزد  دریافت مجوز طبابت بر اساس دستورالعمل 1 و بند 49  از قانون بهداشت (172) واشتغال به پزشکی در لیختن اشتاین باید شهروند لیختن اشتاین باشد، در لیختن اشتاین زندگی کند و فارغ التحصیل  مدرسه پزشکی از سوئیس، آلمان یا اتریش باشد و توان، شهرت و دانش بهداشتی لازم را داشته باشد و به وظایف پزشک عمومی احترام بگذارد و مجوز اشتغال را کسب کرده باشد. حق طبابت به عنوان یک پزشک عمومی آلوپاتیک مستقل و حق استفاده از عنوان تخصصی نیاز به تحصیل فراتر از لیسانس توسط یک کارآموز دارد.
بر طبق بند 22 از قانون بهداشت، کایروپرکترها به عنوان متخصصین پزشکی در نظر گرفته می شوند.
استفاده از پزشکی جایگزین/مکمل توسط پزشکان آلوپات در آئین نامه های قانونی تنظیم نشده است. پزشکان آلوپات می توانند از درمان های جایگزین/مکمل بدون گذراندن امتحان تکمیلی استفاده کنند. به هر حال بند 9 از دستور 1 می گوید که " پزشکان فقط باید در تخصص شان و بر اساس دانش شان به جز در مورد های اورژانسی به کار مشغول شوند" . پیراپزشکان اجازه دارند که پزشکی جایگزین/مکمل را ارائه کنند.
بر اساس بند 24 از پاراگراف A از قانون سلامت 18 دسامبر 1985 (178،179،180) ، کارورز های جایگزین/مکمل تا جایی که از اعمال مخصوص پزشکان آلوپات خودداری کنند می توانند خدمات مراقبت سلامت را ارائه کنند. اگرچه هیچ حکم دادگاهی در این موضوع وجود ندارد اما هیچکدام از اقدامات پزشکی گنجانده شده در بند 24 پاراگراف A به عنوان کاری که مخصوص پزشکان آلوپات باشد در نظر گرفته نمی شود ( به خصوص مواردی که با پزشکی طبیعی ارتباط دارند). بنابرین عرضه کننده های خدمات پزشکی جایگزین/مکمل فقط باید یک مجوز تجاری داشته باشد تا بتوانند درمان را به شکل قانونی ارائه کنند اگرچه آنها اجازه ندارند که این نوع مراقبت را در سیستم مراقبت سلامت ملی ارائه کنند. یک دپارتمان پزشکی جدید مسئول صدور مجوز ها و کنترل شرایط اشتغال است.
اگرچه کارورز های جایگزین/مکمل همچنان در معرض تعقیب قضائی قرار می گویند، بند 184 از قانون کیفری (172) می گوید می توان فرد تایید نشده ای که به  اقدامات پزشکی ای مبادرت می کند که از نظر قانونی مخصوص پزشکان آلوپات است مثلا جراحی می کند یا اینکه بیماری های عفونی را درمان می کند یا اینکه داروهای کنترل شده را تجویز می کند را بوسیله جریمه یا زندان تا سه ماه تنبیه کرد. مقامات سلامت دولتی یک تناقض را بین بند 24 پاراگراف A از قانون سلامت و بند 184 از قانون تنبیهی شناسائی کرده اند. آنها دو روش را برای حل این تناقض در نظر گرفته اند : پیشنهاد یک قانون برای پوشش کارورز های پزشکی طبیعی یا لغو بند 24 از قانون سلامت . در حال حاضر بحثی درباره پیش نویس قانون پزشکی طبیعی وجود دارد که اگر این قانون تصویب شود با کم کردن محدودیت های حق انجام اقدامات پزشکی می تواند  این تناقض را محدود کند.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه حقوق در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه فوری مقاله - حمل و نقل

این مقاله اولین مقاله از دو مقاله ای است که ابزار تحلیل مهندسی ترافیک عملی توسعه یافته توسط دفاتر  تحقیق و توسعه در FHWA را تشریح می کند. مقاله اول مدل را تشریح می کند و موارد لازم برای استفاده را بیان می کند و می گوید که سیستم چه چیزی را به کاربر عرضه می کند و کجا باید آن را استفاده کرد و محدودیت ها و هزینه های آن چیست. مقاله دوم هم کاربرد مدل در یک تحلیل از تقاطع دارای چراغ راهنمائی توسط بخش مهندسی ترافیک دپارتمان شاهراه های یوتا را نشان می دهد. یک کاربرد مهم مدل در مقاله دوم تشریح شده است و شبیه سازی آرایش مرحله بندی عملیات را نشان می دهد. از آنجا که قانون ایالتی اجازه بررسی میدانی این تحقیق را نمی دهد این کار توسط شبیه سازی انجام شده است.
اولین مرحله ای که باید در هنگام استفاده از مدل طی شود ساختن یک نمودار پیوند-گره است که شبکه خیابان واقعی را در کامپیوتر نشان می دهد. شکل 2 نقشه شریانی کوچک و نمودار پیوند-گره مرتبط با آن را نشان می دهد. پیوندها،  گسترش گره های دارای ارتباط متقابل جاده ای هستند. آنها تک جهته هستند و می توانند از نوع ورودی یا خروجی باشند یا اینکه در سیستم تحت مطالعه به حالت درونی باشند . گره ها نقاطی هستند که وسایل نقلیه به آن ها وارد، خارج یا کنترل می شوند مثلا می توان به تقاطع دارای چراغ های ترافیکی اشاره کرد. هر نمودار باید طول پیوند و جهت حرکت را نشان بدهد.
وقتی نمودار پیوند-گره ترسیم شد آنگاه مهندس باید داده ورودی لازم را جمع آوری کند. این شامل داده شمارش ورودی،شمارش حرکت چرخشی ( درصد خام) شکل های هندسی تقاطع و جاده،کانال سازی، نوع کنترل، زمان بندی عملیاتی مطلوب و مکان یابی تشخیص دهنده در صورت استفاده از این ابزار می شود. مهندس با قرار دادن این اطلاعات در جداول می تواند به سمت کد نویسی شکل های کارت 80 ستونی ساده شده ( شکل 3) برود تا اینکه از راهنمای کاربر ارائه شده توسط مدل استفاده کند.

مطالعه بیشتر...