ترجمه یک روزه فوری مالی

ما از حساسیت وجه نقد بنگاه برای تست تجربی نحوه‌ای که ساختار سیستم مالی و سطح توسعه یک کشور بر محدودیت‌های مالی اثر می‌گذارد،استفاده می‌کنیم. به این منظور ما تحقیق آلمیدا که تحقیق پیشگامی در زمینه ارزیابی محدودیت‌های مالی بنگاه است را با کار لوین که روشی را برای تحلیل مقایسه‌ای سامانه‌های مالی در سراسر جهان طراحی کرده است ، هم ترکیب می‌کنیم. پیش‌فرض ما این است که سیستم مالی کشور، از نظر ساختار و سطح توسعه بر حساسیت وجه نقد بنگاه‌های محدود اثر می‌گذارد اما بر بنگاه‌های غیر محدود اثری ندارد. ما پیش‌فرضمان را با یک نمونه بزرگ بین‌المللی از 30000 بنگاه در بورس از سال 1986 تا 2006 تست کردیم. یافته‌های ما نشان می‌دهند که هم ساختار سیستم مالی و هم سطح توسعه بنگاه در این مبحث اهمیت دارند. سامانه‌های مالی مبتنی بر بانک، دسترسی ساده‌تری به منابع مالی خارجی را برای بنگاه‌های محدود فراهم می‌کنند.
مدت‌ها بود که تئوری مالی بر نقش محدودیت‌های مالی بر رفتار بنگاه‌ها تمرکز کرده بود، اما چگونگی تاثیر متفاوت موانع تامین مالی خارجی بر سیستم‌های مالی متفاوت به‌ندرت بررسی شده است. اگرچه بازارهای سهام می‌توانند در برآورده کردن نیازهای مالی بنگاه نقش مهمی را داشته باشند اما سیستم بانک داری محکم و قوی می‌تواند راه‌حل جایگزینی خوبی اعمال برای برآورده کردن فوری نیازهای مالی خارجی بنگاه باشد. سیستم‌های نظارت شرکتی متفاوت، رژیم‌های متفاوت حفاظت از سرمایه‌گذار و ساختارهای تامین مالی شرکتی می‌توانند اثر مهمی همگی بر تعارض‌های آژانس داشته باشند و به‌عنوان موانع تامین مالی خارجی تلقی می‌شوند؛ بنابراین، ساختار و سطح توسعه سیستم مالی یک کشور خاص می‌تواند تعیین‌کننده کلیدی محدودیت‌های مالی‌ای باشد که بنگاه با آن مواجه است.
اسناد موجود روایت کننده تفاوت‌های مهمی در ساختار محیط مالی اقتصاد خرد هستند؛ مثلا در سال 2006 در آلمان نسبت اعتبار خصوصی در قالب پول سپرده بانک‌ها به GDP 1.23 بود که 2.5 برابر بالاتر از همین شاخص در آمریکا یعنی 0.48 است. اگر سرمایه سازی بازار سهام به نسبت GDP را برای همین کشورها در نظر بگیریم عکس این موضوع را مشاهده می‌کنیم: این شاخص‌ها در آمریکا و آلمان به ترتیب برابر با 1.35 و 0.43 هستند. سؤالی که به‌طور طبیعی مطرح می‌شود این است: در کدام کشورها بنگاه به‌احتمال کمتری در دسترسی به منابع مالی خارجی با موانع مواجه می‌شوند؟

 

این ترجمه فوری مالی با کسب اجازه از مشتری به عنوان نمونه ترجمه فوری چاپ شده است.

برای سفارش ترجمه فوری مالی، بازرگانی و اقتصادی انگلیسی از دکمه ها و منوهای مرتبط سایت ترجمه فوری استفاده کنید.