ترجمه تخصصی کشاورزی - 18 نژاد برتر گاو شیری جهان

از بين 800 نژاد گاوي که در کل دنيا وجود دارد، همه آنها براي توليد شير مناسب نيستند. خيلي از نژادهای گاو براي توليد گوشت پرورش داده ميشوند. خيلي از نژاد ها هم صرفا براي توليد شير و يا شير و گوشت با هم پرورش داده می شوند. در اينجا بهترين نژاد هاي گاوي که شير بيشتری توليد مي کنند را خواهيم شناخت، حيواناتي که بالاترين ميزان توليد شير در جهان را دارند

 1. هولشتاين (Holstein)
 • توليد شير: 11800 کیلوگرم در سال
 • نام هاي ديگر: گاو هولشتاين-فريزيان يا گاو فريزيان
 • مبدا: هلند شمالي يا فريزلند-هلند
 • برتري: اين حيوان بيشترين توليد شیر را در بين حيوانات جهان دارد

گاو شیری هولشتاین

پيشتاز تولير شير هولشتاين ملي در حال حاضر Ever-Green-View My 1326-ET EX-92. است که در فوريه 2010 با توليد 32740 کيلوگرم در عرض 365 روز رکورد توليد شير در جهان را به خود اختصاص داد

 1.  نروژي قرمز (Norwegian Red)
 • توليد شير : 10000 کيلوگرم در سال
 • نام هاي ديگر : NRF
 • مبدا: نروژ
 • برتري : اين نژاد گاو پرطاقت به دليل غنی بودن شيرش مشهور است
 • وزن: 600 کيلوگرم

گاو نروژی قرمز

ادامه مطلب: ترجمه تخصصی کشاورزی - 18 نژاد برتر گاو شیری جهان

شبکه عصبی آبیاری

کلیدواژه ها : شبکه عصبی، شبکه عصبی آبیاری، آبیاری، ترجمه کشاورزی

این مقاله کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی ( ANN ها) در پیش بینی تخلیه آب چشمه به صورت هفتگی را نشان میدهد. این تحقیق بر مبنای تخلیه آب چشمه هفتگی از چشمه ای است که در نزدیکی رانیچاوری در ناحیه تهری گارهاول در اتوارخاند هند قرار گرفته است. پنج مدل برای پیش بینی تخلیه آب چشمه  بر مبنای دوره های هفتگی با استفاده از بارش، تبخیر، دما با یک وقفه زمانی ساخته شد. همه مدل ها به همراه  یک و دو لایه مخفی ساخته شدند. هر مدل با  انجام آزمون های زیاد از طریق انتخاب معماری های شبکه متفاوت و تعداد متفاوتی از نورون های پنهان ساخته شد :  در نهایت مدلی که بهترین پیش بینی را داشت از طریق مقایسه تمام مدل های ساخته شده شد. مدل ها با سه الگوریتم متفاوت امتحان شدند: الگوریتم انتشار سریع، الگوریتم پس‌انتشار دسته ای و الگوریتم لونبرگ-مارکوارت . این کار با استفاده از داده هفتگی بدست آمده از 1999 تا 2005 انجام شد. بهترین مدل شبیه سازی در سه الگوریتم ارائه شده با استفاده از معیارهای آماری مثل ضریب همبستگی (R) ، ضریب قطعیت یا بازده ناش-سوتکلیف (DC) ارائه داده شد. در آخر، تعداد بهینه نورون ها برای بدست آوردن بهترین مدل بررسی شد. نتایج تمرین و تست نشان داد که مدل ها میزان تخلیه آب چشمه هفتگی را به طرز رضایت بخشی نشان می دهند. بر مبنای این معیارها، نتایج مدل مبتنی بر ANN با محاسبات تخلیه آب چشمه تطابق بهتری داشتند. در این تحقیق مدل های LMR نیز ایجاد شدند و اگرچه آنها نیز نتایج خوبی داشتند اما وقتی که آنها را با متدولوژی ANN مقایسه می کنیم، ANN مقدارهای بهینه شده بهتری را به ما میدهد.

ادامه مطلب:  شبکه عصبی آبیاری

مقاله تخصصی کشاورزی

این سند فرصت ها و محدودیت های محاسبه میزان کربن با هدف مدیریت کشاورزی ارگانیک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را ارائه می کند.
کشاورزی ارگانیک یک ترکیب منحصر به فرد از روشهای منطقی محیطی با ورودی های بیرونی کم  را برای کشاورزان فراهم می کند و در عین حال دسترسی انسان ها به غذا را افزایش می دهد. در کشورهای توسعه یافته، یک بازار در حال رشد و دائم برای محصولات ارگانیک وجود دارد که به دلیل افزایش آگاهی مصرف کنندگان از موضوعات مربوط به سلامت و محیط شکل گرفته است. کشاورزی ارگانیک به کشاورزان شانس تولید برای بازارهای با قیمت بیشتر و در نتیجه فرصت افزایش سود آوری مزرعه و بهبود معیشت را می دهد.
تحقیقات اخیر بر روی سهم اساسی کشاورزی ارگانیک بر روی کاهش و سازگاری با تغییر اقلیم تاکید می کنند .پتانسیل کشاورزی ارگانیک به منظور کاهش تغییر اقلیم اکثرا بر مبنای مفروضات مربوط به پتانسیل ترسیب کربن خاک از  طریق مدیریت ارگانیک محاسبه می شود.
دانشمندان ترسیب کربن خاکی را به عنوان یک گزینه تخفیفی موثر پیشنهاد کرده اند، چون تاثیر مثبتی هم بر روی حفاظت محیطی و هم بر روی حاصلخیزی خاک دارد.سیستم اعتبار کربنی سازمان ملل شامل ترسیب کربن خاکی می شود ولی عمدتا به جنگل ها و زمین های تنزل  یافته می پردازد. امتیازات کاهش کربن بوسیله کشاورزی هنوز در این سیستم گنجانده نشده است اما انتظار می رود که این موضوع در پروتوکل های اضافی UNFCCC گنجانده شود. بازارهای کربن داوطلبانه تا حدی شامل روش های مدیریت خاک می شوند ولی تا کنون هیچکدام از آنها کشاورزی ارگانیک را مد نظر قرار نداده اند.
هدف این سند توصیف پتانسیل کشاورزی ارگانیک برای ترسیب کربن و براورده کردن نیازهای سیستم های محاسبه کربن از جمله عواملی مانند دوام، نشت و اضافه شدن کربن است. این سند علاوه بر آن تناسب متدولوژی های اندازه گیری و تایید سیستم های کشاورزی از جمله تحلیل ابزارهای محاسبه کربن موجود از نظر قابلیت استفاده برای روش های مدیریت کشاورزی ارگانیک را هم بررسی می کند.

ادامه مطلب: مقاله تخصصی کشاورزی

ژله ای شدن پودر فوری

کلیدواژه ها: ژله ای شدن، پودر فوری، ترجمه کشاورزی ، ترجمه تخصصی کشاورزی ، ترجمه صنایع غذائی

برای تولید دسته ای از پودرهای فوری که بر پایه نشاسته ساخته می شوند، آرد با آب مخلوط می شود، سپس ماده به دست آمده پخته و خشک می شود و بعد آسیاب می شود. نشاسته در طول روند پخته شدن ژله ای می شود. در این مرحله طعم و رنگ نیز شکل می گیرد. بازسازی پودر فوری در آب باعث تشکیل یک ژل با لزجت بالا می شود. اندازه، تخلخل و شکل ذرات و همینطور ساختار مولکولی پودر فوری بر روی خصوصیات محصول از جمله وزن ویژه، کینتیک آبگیری و قابلیت حل شدن پودر خشک شده اثر می گذارد. لزجت و ته مزه ژل بازسازی شده نیز تحت تاثیر این خصوصیات پودر قرار می گیرد. همه این مشخصات محصول بوسیله پارامترهای فرایند مانند دما، فشار، برش، و توزیع زمان نگهداری به صورت مستقیم تعیین می شوند.
فرایندهای سنتی ژله ای کردن نشاسته مثل استفاده از استوانه خشک کن ، آب بیش از حد (60%-50 آب) را مصرف می کنند. این روشها تقاضای صنعتی محصولات فوری را تامین می کنند. به هر حال این روش ها به دلیل مقدار بالای آبی که تبخیر می شود ، از نظر اقتصاد و هزینه نقص هایی دارند. پخت اکستروژن راه جایگزینی برای حل این مشکل است و از یک فرایند با زمان کوتاه و دمای بالا در محتوای آب پایین ( تقریبا 20%) تشکیل شده است. در شکل زیر طرح کلی این فرایند را می بینید

 

ترجمه تخصصی کشاورزی

در این پروژه یک سیستم حمایت از تصمیم راهنما به منظور ارزیابی معیار مناسب برای سیستم فضولات خوک در مینه‌سوتا به کار گرفته شد (برگ و همکاران 2005) . این سیستمِ ارزیابی از یک تیم بین رشته ای بزرگ تشکیل شده بود که اعضای آن عبارت بودند از : کشاورزانی که از سیستم های تولید خوک بهره برداری می کردند، یک اقتصاد دان کشاورزی، یک وام دهنده کشاورزی، یک مهندس کشاورزی، یک اکولوژیست تخصصی کشاورزی، یک مدرس  مدیریت تخصصی  کشاورزی، یک مدرس توسعه ،یک  جامعه شناس روستائی. در این تیم پرسنلی از انستیتو تخصصی کشاورزی پایدارمینسوتا (MISA) و از برنامه کشاورزی پایدار (SAP) دپارتمان کشاورزی مینسوتا نیز حضور داشتند.. تحلیل و بررسی این نتایج بوسیله یک تیم ارزیابی کوچک انجام شد، این تیم پنج عضو داشت و اعضای آن در طول پاییز و بهار سال بعد (1996–1997) حداقل دوبار از هشت مزرعه بازدید کرده بودند.  پس از انجام تحلیل تخصصی نیز تماس های تلفنی با هدف پیگیری نتایج انجام شد. سپس نتیجه این ارزیابی ها بوسیله یک تیم بزرگتر بررسی شد و توضیحاتی به آن اضافه شد.
از بحث های بالا و مثال های سیستم حمایت از تصمیم به روشنی می توان دید که روش تحلیلی عمدتا از مقایسه های دو به دو  تشکیل شده است. تحلیل موقعیت ها پس از اجرای فرایند سلسله مراتب تحلیلی یا استفاده از سیستم های تصمیم خود‌راهنما و از طریق مقایسه ماتریس چند معیاره انجام شد. این روش به نیروی کار زیادی نیاز دارد و روش زمان بری است و اجازه ارزیابی سریع گزینه های مدیریت جایگزین را به ما نمی دهد در عصر برنامه های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات، تولید کننده های حیوانات اهلی و تصمیم گیرندگان معمولا تمایل به استفاده از ابزارهای ساده ای مثل سیستم تخصصی مبتنی بر کامپیوتر و سیستم های حمایت از تصمیم دارند.

 

با استفاده از فرم  سفارش ترجمه  می توانید فورا از دستمزد و تاریخ تحویل ترجمه تخصصی کشاورزی تان مطلع شوید.

توجه: سایت ترجمه فوری صرفا با کسب اجازه از مشتری نمونه ترجمه ها را در سایت درج می کند.