ترجمه کتبی و شفاهی

ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی دو رشته زبانی هستند که رابطه نزدیکی با هم دارند. این دو کار توسط یک فرد انجام نمی شوند. تفاوت مهارت ها، آموزش، استعداد و دانش زبانی موجود بین  مترجم کتبی و مترجم شفاهی به حدی زیادی است که افراد کمی هستند که هر دوکار را با موفقیت در سطح حرفه ای انجام بدهند.
در ظاهر، تفاوت بین ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی فقط به رسانه مورد استفاده آنها مرتبط می شود، مترجم شفاهی به صورت شفاهی ترجمه می کند در حالیکه مترجم کتبی به صورت کتبی ترجمه می کند. هم ترجمه شفاهی و هم ترجمه نیاز به عشق به زبان و دانش عمیق از بیش از یک زبان دارند

مجموعه مهارت های مترجم های فنی

تفاوت مهارت ها خیلی بیشتر از شباهت های این دو شغل است. مهارت های کلیدی مترجم  کتبی عبارتند از توانائی درک زبان منبع و فرهنگ کشوری که متن اصلی در آن نوشته شده است و بعد استفاده از یک کتابخانه خوب از لغت نامه ها  و مواد مرجع برای نمایش شفاف و دقیق معنا به زبان هدف. به عبارت دیگر، در حالیکه مهارت های زبان شناسی و فرهنگی همچنان مهم هستند، مهم ترین شاخص یک مترجم خوب توانائی نوشتن خوب در زبان هدف است.
حتی افراد دوزبانه هم به ندرت منظورشان در یک موضوع خاص در هر دو زبان را به خوبی بیان می کنند و مترجمین خیلی متبحری وجود دارند که در ابتدا کاملا دوزبانه نبوده اند. یک مترجم کتبی خوب که از این محدودیت آگاه است، تنها اسنادی را که به زبان مادری خودش هستند ترجمه می کند. به این دلیل است که در سایت های ترجمه معتبر این قانون وجود دارد که مترجم های فنی تنها به زبان مادری خودشان ترجمه کنند و فقط ترجمه تخصصی انجام دهند.
از طرف دیگر، یک مترجم شفاهی باید بتواند که در یک لحظه بدون استفاده از فرهنگ لغت یا مواد مرجع تکمیلی دیگر به دو هر دو جهت ترجمه کند. مترجم های شفاهی باید توانائی های شنیدن فوق العاده ای برای ترجمه شفاهی همزمان داشته باشند. مترجم های شفاهی همزمان باید کلمه ای که گوینده زبان منبع در حال گفتن آن است را پردازش کنند و آن را به خاطر بسپارند و در عین حال خروجی ترجمه کلمات زبان هدف گوینده را در عرض 5 تا 10 ثانیه تولید کنند. مترجم های شفاهی باید مهارت های صحبت کردن عمومی عالی داشته باشند و ظرفیت فکری ترجمه سریع اصطلاح ها، عبارت های مصطلح و دیگر مرجع های خاص فرهنگی را به عبارت های مشابهی که مخاطب هدف قادر به درک آن است داشته باشند

کیفیت های لازم برای یک مترجم شفاهی

ترجمه شفاهی هم مانند ترجمه  به هنر تاویل مربوط می شود ، مترجم شفاهی صحبت های گوینده را در یک زبان می شنود و محتوای آنچه گفته شده است را درک می کند و بعد را درکش از معنای گفته ها را با استفاده از ابزارهای زبان هدف بیان می کند. به هر حال شما اگر کاملا یک فکر را را درک نکرده باشید نمی توانید آن را به کس دیگری توضیح بدهید و نمی توانید بدون تسلط بر موضوع هدف چیزی را ترجمه کتبی یا شفاهی کنید.
باید تاکید کرد که : وقتی که  شغل مترجم شفاهی را انتخاب می کنید، دانش تخصصی شما از موضوع هدف به اندازه تجربه ترجمه شفاهی شما مهم است

منبع : www.languagescientific.com

تخصص در ترجمه

 

تعریف تخصص در ترجمه

برخی تحقیقات در مورد فرایند ترجمه وجود دارند که مترجم های حرفه ای را حتی اگر تجربه محدودی در یک زمینه تخصصی داشته باشند مترجم متخصص می نامند. در این تحقیق، مفهوم محدودتری از مترجم متخصص به کار برده می شود که بیشتر با مطالعات  تخصصی روان شناسی شناختی شباهت دارد. در این راستا، فرض ما این است که تخصص در ترجمه یک زیر رده از صلاحیت مترجم محسوب می شود و همه کسانی که صلاحیت ترجمه دارند، مترجم متخصص نیستند (تریکونن-کاندیت 2002:9) . در روان شناسی شناختی، تخصص در حوزه های متفاوت با استفاده از روش های درون بینی مثلا متدولوژی تفکر با صدای بلند مطالعه می شود. عملکرد تخصصی می تواند به صورت " عملکر برتر مداوم در یک مجموعه خاص کارهای نمونه ای در حوزه خاص " تعریف شود ( اریکسون و چارنس 1997:6 ) . بنابرین خصوصیات پایدار افراد مورد توجه قرار میگیرد و نه موفقیتی که فقط یکبار در دوران زندگی کسب می شود ( اریکسون و اسمیت 1991:2) پدیده هایی که می تواند به صورت تجربی در افراد مستند شده و بازتولید شود نقطه تمرکز چنین مطالعاتی هستند. استرنبرگ (1997) در دیدگاهی متضاد تخصص را یک سازه پیش نمونه محسوب می کند که از جنبه ها و اجزای متنوعی تشکیل شده است : مقدار دانش، سازمان دهی دانش، توانائی تحلیلی، توانائی خلاق برتر، کارکرد خودکار بهتر از نظر پردازش و نوعی توانائی عملی برتر که به متخصص اجازه میدهد توانائی های شناختی انتزاعی تری را در محدوده های حوزه ای که کار می کند به کار بگیرد. ، در شکل پیش نمونه ای خالص مد نظر او، تخصص خالص به ندرت توسط یک شخص به دست می آید ( استرنبرگ 1997:150) . ..

منبع : کتاب expertise and explicitation in the translation process

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید

 

 

 

 

مشکلات انگلیسی زبان بودن

با وجود اینکه زبان انگلیسی، زبانی است که انسان‌های زیادی به آن سخن می‌گویند، این موضوع به معنای این نیست که انگلیسی زبان بی نقصی است. کسانی که فقط به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند همچون افراد دیگری که فقط یک زبان دارند با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این مشکلات طیفی از مشکلات آشکار ( عدم توانائی ارتباط با تعداد زیادی از انسان‌ها) تا مشکلات ظریف‌تر( کمبود انگیزه برای یادگیری زبان دیگر) را در بر می‌گیرد

کاربرد
در حالیکه انگلیسی سومین زبانی است که به طور گسترده در جهان به آن صحبت می‌شود، اما از نظر تعداد صحبت کنندگان در برابر دو زبان اول کوچک به نظر می‌رسد. انگلیسی زبان مادری 300 میلیون نفر است در حالیکه هندی زبان مادری 400 میلیون نفر و چینی ماندارین زبان مادری 900 میلیون نفر است. علاوه بر این زبان‌هایی که پایین‌تر از انگلیسی قرار دارند به سادگی می‌توانند موقعیت آن را تصاحب کنند.
در حالیکه انگلیسی به صورت وسیع استفاده می‌شود، هنوز هم تعداد افرادی که به زبانی به غیر از انگلیسی صحبت می‌کنند بیشتر است. این برای انگلیسی زبان‌ها در نقاط زیادی از جهان، از چین گرفته تا هند تا کِبِک که با وجود نزدیکی به بخش انگلیسی زبان کانادا و آمریکا تقریبا کاملا فرانسوی زبان است، باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.

ادامه مطلب: مشکلات انگلیسی زبان بودن