کلیدواژه ها : تعریف خاک، خاکشناسی، ترجمه کشاورزی ، ترجمه تخصصی کشاورزی

لایه نازکی از خاک اکثر بخش های سطحی زمین را می پوشاند.ضخامت این لایه از چند سناتیمتر تا 2 تا 3 متر تغییر می کند و  شاید حجم آن  در برابر حجم زمین نسبتا ناچیز باشد. اما در این لایه نازک از خاک است که گیاهان و حیوانات با جهان معدنی مواجه می شوند و یک رابطه دینامیک را با زمین ایجاد می کنند. گیاهان آب و مواد مغذی مورد نیازشان را از خاک به دست می آورند. حیوانات  نیز برای زندگی به گیاهان وابستگی دارند. باقیمانده های گیاهی و حیوانی راهشان را دوباره به سمت خاک پیدا می کنند و بوسیله جمعیت های میکروبی که در خاک زندگی می کنند تجزیه می شوند. وجود موجودات زنده برای خاک حیاتی است و وجود خاک نیز برای موجودات زنده حیاتی است.
تماس انسان با خاک به قدری وسیع است که هر فرد ایده خاص خودش را از طبیعت خاک دارد. از نظر یک مهندس، خاک یک ماده ساختمانی یا ماده پایه برای ساختمان است. خاک از نظر یک کشاورز واسطه ای برای رشد محصولات است. ممکن است یک کودک از آن برای گل بازی استفاده کند. برای همه ما، خاک منبعی است که غذا، لباس، پناهگاه به ما می دهد. وجود ما بستگی به خاک دارد.
لیبیگ و شیمی دان های دیگر ، خاک را به عنوان انباری برای مواد مغذی گیاهی در نظر می گیرند. اکولوژیست های اولیه به این نتیجه رسیدند که خاک ، سنگ هوازده است. این ایده های اولیه از خاک اشتباه نیستند اما هیچکدام از آنها کامل هم نیستند. ریشه واژه خاک (soil) جنبه دیگری از شخصیت آن را به ما نشان می دهد. این واژه از واژه لاتین Solum ناشی می شود که به معنای طبقه است. واژه فرانسوی Sol و واژه انگلیسی suelo نیز برای خاک یا طبقه مورد استفاده قرار می گیرند.


هر تعریفی که برای این ماده پیچیده بیان شود به دیدگاهی که فرد نسبت به خاک دارد بستگی خواهد داشت. یک خاک شناس زراعی (edaphologist)، خاک ها را از نظر استفاده از آنها به عنوان واسطه ای برای رشد گیاهان در نظر می گیرد و ممکن است خاک را به صورت مخلوطی از مواد معدنی و آلی که قادر به حمایت از زندگی گیاه هستند در نظر بگیرد. یک پدولوژیست، خاک را به صورت یک نهاد متمایز مطالعه می کند و آن را به عنوان محصولات طبیعی تشکیل شده از سنگ هوازده در اثر عمل اقلیم و میکروارگانیسم های زنده تعریف کند. مفهوم زندگی در این تعاریف حیاتی است. در یک تعریف خاک از زندگی حمایت می کند و در دیگری زندگی به شکل گیری خاک کمک می کند. هر دو چشم انداز درست هستند. خاک از ارگانیسم های زنده حمایت می کند و تا حدی بوسیله عمل ارگانیسم های زنده تعریف می شود.
در عمق خاک، توده ای از مواد معدنی لق وجود دارد که اثرات مربوط به موجودات زنده که در بالای سنگ بستر وجود دارد و به طور مکرر با آن روبرو می شویم را در خود ندارند. این مواد به اصطلاح " سنگ هوازده" نامیده می شوند. گاهی اوقات نیز ماده والدخاک نامیده می شوند اما ماده والد با خاک برابر نیست. واژه رگولیت (regolith) به صورت یک واژه فراگیر برای همه مواد لق بالای سنگ بستر استفاده می شود.