آموزش زبان انگلیسی تجاری برای همه

مطالعه کتاب everyday busisness english به همه کسانی که در تجارت بین المللی فعال هستند توصیه می شود. همچنین دانشجویانی که زبان انگلیسی را در کلاس ها، دارس ، کالج ها و دانشگاه ها آموزش می بینند  به این کتاب نیاز دارند. این کتاب حاوی بخشی از زبان انگلیسی تجاری است که همه کسانی که می خواهند از انگلیسی در زندگی تجاری شان استفاده کنند کمک می کند. اگر از انگلیسی در جلسه ها، ارائه ها، تلفن یا در ایمیل هایتان استفاده می کنید، در این کتاب به نوعی آموزش انگلیسی تجاری ارائه می شود که به شما در برقراری ارتباط با تاجرهای انگلیسی زبان کمک می کند.

آموزش انگلیسی تجاری

نام کتاب : English for work: Everyday Business English 2003
نویسنده : I. Badger

 

برای مشاهده و دانلود کتاب آموزش انگلیسی تجاری در سایت ترجمه فوری ثبت نام کنید